COMSOLs Privatlivspolitik

Click here for the Privacy Policy in English

Denne fortrolighedspolitik beskriver indsamling og behandling af personlige data af eller for COMSOL i forbindelse med dets websteder ("webstedet"), dets softwareprodukter, dets applikationer, dets begivenheder og dets andre interaktioner, kommunikation og aktiviteter. Hvis du ikke er enig i disse vilkår, vær da venlig ikke at tilgå eller bruge webstedet eller på anden måde give COMSOL dine personlige data.

Webstedet ejes og drives af COMSOL AB, og COMSOLs softwareprodukter udgives af COMSOL AB. COMSOL AB er et selskab, der er behørigt organiseret og eksisterer i henhold til Sveriges lovgivning, registreret i det svenske selskabsregister under registreringsnummer 556404-8675 med hovedkontor i Tegnérgatan 23, 111 40 Stockholm, Sverige. I denne privatlivspolitik vil " COMSOL AB, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder under et blive henvist til som "COMSOL". Denne privatlivspolitik gælder for COMSOL og deres efterfølgere og overtagere.

Bemærk venligst, at COMSOL ikke er ansvarlig for indholdet eller privatlivspolitikker på tredjeparts-websteder som https://www.comsol.com eller andre COMSOL-websteder, softwareprodukter og/eller applikationer, linker til eller fra. COMSOL er heller ikke ansvarlig for fortrolighedspraksis for nogen distributør, certificeret konsulent eller anden tredjepart, der har et forhold til COMSOL, undtagen med hensyn til deres autoriserede aktiviteter ved behandling af data på vegne af COMSOL.

Indsamling af data

COMSOL indsamler visse data fra besøgende og bidragydere til webstedet samt via e-mail og andre interaktioner og mekanismer for at kunne gøre brug at visse funktioner på webstedet eller for at deltage i bestemte aktiviteter. Disse data afhænger af din interaktion med os og hvilken funktionalitet du bruger og kan omfatte:

 • For-og efternavn
 • Firma/Universitet
 • Titel
 • Afdeling
 • Post adresse
 • Telefon nummer
 • Fax
 • Email adresse
 • Din adgangskode i en hashed-formular
 • Besøgte sider
 • Tid, dato og varighed af besøg
 • Browser, enhed og operativsystem, du bruger
 • HTTP headers
 • Cookies, web beacons, local and session storage, and conversion tracking
 • IP- og MAC-adresser eller andre oplysninger, der identificerer din computer eller enhed
 • Marketing materiale du vælger at modtage
 • Model- og andre filer, du downloader
 • Optagelser af online-begivenheder du har deltaget i eller som du har registreret dig til
 • Optagelser af møder og andre personlige interaktioner
 • Beskrivelser, model- og andre filer, kommentarer og andre data, herunder logfiler, der er forbundet med at simulere dine applikationer ved hjælp af COMSOL-produkter, ofte med det formål at kunne yde dig support før og efter et salg, eller fordi du vil have materialet præsenteret og/eller offentliggjort
 • Kopier eller sammendrag af kommunikation mellem dig, COMSOL, COMSOLs partnere og andre tredjeparter med det formål at yde dig support før og/eller efter et salg
 • Ansøgning, kommunikation og andre oplysninger om dig selv, hvis du ansøger om beskæftigelse
 • Billeder og videoer af dig
 • Licens-, installations- og produktoplysninger, der er knyttet til dig som bruger
 • Fortegnelse på accept af vilkår og betingelser
 • Data til økonomiske og transaktionsmæssige formål mellem dig og COMSOL
 • Eventuelle andre personlige data, som måtte være relevante for nedenstående formål

Du kan beslutte, om du vil give alle eller kun en del af de ønskede data, hvis du vælger ikke at give alle eller dele af de ønskede oplysninger, kan du muligvis ikke få adgang til visse funktioner eller sider på webstedet, og du vil ikke kunne deltage i bestemte arrangementer eller opnå visse tjenester.

Visse meddelelser, oplysninger og downloadbare filer, som du har indsendt til webstedet, kan være tilgængelige for tredjepart, som vil kunne se, downloade og kommentere på, afhængigt af det forum, som du beslutter at dele disse oplysninger på.

AWS Canonical ID

COMSOL vedligeholder downloadbare udgaver af den nyeste version af sine produkter på Amazon Web Services (AWS) for at forenkle download og installation af dem på denne platform. For at gøre dette muligt gemmer COMSOL dit AWS- Canonical ID på COMSOLs Virtual Private Cloud (VPC) på AWS. Et AWS canonical ID er et unikt id tildelt til dig, når du tilmelder dig en AWS-konto. Bortset fra, at du sender det som en del af din download- og installationsproces, og COMSOL sender det til AWS for at identificere dig som en gyldig AWS-kontoindehaver, bliver dit canonical ID ikke opbevaret og brugt af COMSOL. For mere information om Amazon Web Services privatlivspolitik, se venligst: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

Data vedrørende børn

COMSOLs produkter og tjenester markedsføres ikke til børn under 16 år.
COMSOL indsamler eller behandler ikke bevist data fra personer under 16 år.
Hvis COMSOL bliver opmærksom på, at den har indsamlet personoplysninger fra et sådant barn, vil COMSOL fjerne sådanne personlige data fra deres systemer.

Brug af data

COMSOLs formål med at indsamle og behandle dine data er at give dig adgang til de aktiver og/eller tjenester, som du anmoder om, eller som vi mener vil forbedre dine erfaringer med COMSOL og dets produkter. Hvis du har kontakt til COMSOL som repræsentant for din organisation, behandler COMSOL dine personlige data for at kunne opfylde COMSOLs forpligtigelser til din organisation. Vi kan også bruge dine data til følgende formål:

 • At give dig personlig adgang til og skræddersyet indhold på webstedet;
 • At gøre det muligt for COMSOL at opdage og forhindre potentielt ulovlige eller skadelige aktiviteter på webstedet, herunder upassende kommentarer eller ulovligt uploadede filer;
 • At give dig mulighed for at anmode om og modtage oplysninger om COMSOL, dets begivenheder og dets produkter;
 • At forbedre din interaktion med webstedet ved at gemme og efterfølgende præsentere, når du næstegang besøger webstedet, data du indgiver via formularer, supporttjenester og andre måder til overførsel af data;
 • At facilitere og kontrollere adgangen til dine personlige data;
 • For at give dig mulighed for at downloade og installere software, softwareopdateringer og prøveversioner af softwaren samt dokumentation og andet materialer, der stilles til rådighed af COMSOL eller tredjepart, der er associeret med COMSOL;
 • At yde korrekt inddeling og opdeling i områdets kommentarfelter og diskussionsfora;
 • At gøre det muligt for dig at registrere og spore din deltagelse i et webinar, workshop, konference eller anden begivenhed, som COMSOL eller tredjepart, der er associeret med COMSOL, er vært for;
 • At give dig mulighed for at indsende materiale til offentliggørelse på webstedet og i andre medier
 • At yde teknisk assistance og målrettet dokumentation, der passer til dine særlige behov
 • At gøre det muligt for COMSOL at promovere sine tjenester eller tjenester fra sine partnere og tredjepart, der er associeret med COMSOL;
 • For at gøre det muligt for fortrolige tredjeparter, der er associeret med COMSOL, at kontakte dig i overensstemmelse med dine præferencer og/eller for at få dit samtykke til at kommunikere med dig i overensstemmelse med deres privatlivspolitik
 • At behandle en jobansøgning fra dig;
 • At gøre det muligt for COMSOL at evaluere webstedets brugeroplevelse og mulige områder, der kan forbedres, herunder udførelsens af kvalitetssikringsopgaver;
 • At gøre det muligt for COMSOL at håndtere sine forretningsforbindelser, i forbindelse med salgsmuligheder, kommercielle tilbud og kontrakter;
 • At gøre det muligt for COMSOL at levere produkter eller materialer via posttjenester, kurerfirmaer og andre forsendelsesformer;
 • For at gøre det muligt for COMSOL at styre sine forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder fejlrapporter, funktionsanmodninger, feedback om kvalitet og performancetests;
 • At foretage interne revisioner og undersøgelser;
 • At foretage vurderinger for at identificere interessekonflikter;
 • At videregive data til offentlige institutioner eller tilsynsmyndigheder som påkrævet i alle de lande, hvor COMSOL opererer;
 • For registrerings og indberetnings-forpligtelser, overholdelse af offentlige inspektioner/revisioner, svar på anmodninger fra regeringen eller andre offentlige myndigheder og respondere på juridiske processer som f.eks. klager;
 • At etablere, udøve, kontrollere og/eller forsvare sig mod juridiske påstande, som COMSOL kan have eller måtte blive udsat for; og
 • Ethvert andet formål associeret med udførelsen af COMSOLs forretning.

Det retsgrundlag, som COMSOL bygger på, for ovenstående brug af dine data omfatter:

 • Behandling af dine personoplysninger, hvor du har givet samtykke til et eller flere specifikke formål;
 • Behandling af dine personoplysninger, der er nødvendige for at udføre en kontrakt, som du er part i;
 • Behandling af dine personoplysninger, der skal til for, på din anmodning, at tage skridt inden indgåelse af en kontrakt;
 • Behandling af dine personoplysninger, som er nødvendig for COMSOL for at overholde en juridisk forpligtelse; og
 • Behandling af dine personoplysninger, der er nødvendige for COMSOLs eller tredjeparts berettigede interesser, medmindre disse interesser tilsidesættes af dine grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger.

COMSOL giver dig mulighed for at skræddersy den e-mail-kommunikation, du modtager fra COMSOL i henhold til en række præferencer, som promovere COMSOL-software, -tjenester og -arrangementer, og som kan vælges og ændres på https://www.comsol.com/preferences. Hvis du ikke ønsker at modtage bestemte e-mails eller nogen som helst e-mails, kan du også besøge https://www.comsol.com/preferences for at vælge Afmeld abonnement. Du kan kun ændre dine præferencer ved hjælp af dette link, hvis du er logget ind på din COMSOL Access-konto, https://www.comsol.com/access. Alternativt kan dine præferencer også nås via de relevante links i e-mails fra COMSOL eller ved at kontakte Privacy Manager på privacy@comsol.com. Bemærk, så længe du fortsat er slutbruger af, licenshaver af eller administrator for en licens til COMSOL-software eller deltager i processen mod at blive en slutbruger, licenshaver eller licensadministrator, kan du ikke afmelde eller fravælge e-mails og meddelelser vedrørende dine softwarelicenser og transaktionsprocesserne, ændringer, opdateringer og tekniske og sikkerhedsmeddelelser vedrørende dem eller andre e-mails og meddelelser om support, vedligeholdelse og brug af softwaren.

Datasikkerhed

COMSOL bruger anerkendt teknologi og værktøjer til at beskytte sikkerheden for dine data. Men på grund af det faktum, at intet sikkerhedssystem er uigennemtrængeligt, kan COMSOL ikke helt og fuldt garantere datasikkerheden i COMSOLs sikkerhedssystemer. Hvis disse systemer brydes, og dine data kompromitteres som følge af dette, tager vi rimelige skridt til at undersøge overtrædelsen og om nødvendigt underrette dig om hvilke data, der muligvis er blevet kompromitteret. COMSOL vil også tage yderligere skridt for at afhjælpe overtrædelsen i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Overførsel af data

COMSOL AB, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder er de parter, der er ansvarlige for forvaltningen af COMSOLs fælles opbevaringssteder af personoplysninger. Kontaktoplysninger til COMSOL AB findes i bunden af denne politik. Som en global organisation kan de data, du udleverer til COMSOL, overføres til eller anvendes af datterselskaber og tilknyttede virksomheder til COMSOL AB samt betroede tredjeparter til de ovenfor beskrevne formål, herunder steder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som dem, der er angivet på: https://www.comsol.com/contact. COMSOL AB har etableret forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data såsom bindende selskabsregler og/eller godkendte kontraktklausuler fra Europa-Kommissionen. En kopi af disse garantier udtaget af COMSOL AB kan fås ved at sende din anmodning til adressen, der er angivet nedenfor til COMSOLs Privacy Manager.

Dataopbevaringsperioder

Alle data, der indsamles, vil kun blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opnå det formål, som de indsamles for, eller så længe det er tilladt eller krævet ihht. gældende lovgivning. Periodisk gennemgår COMSOL sine databehandlingssystemer for at afgøre, om formålene med indsamling og behandling af dine data forsat er gyldige. Denne afgørelse baseres på faktorer, der omfatter, men ikke er begrænset til, om du stadig er i kontakt med COMSOL, om alle anmodninger fremsat af dig til COMSOL, er opfyldt (herunder eventuelle opfølgningsopgaver), om der er et kontraktforhold mellem dig og COMSOL, og om der er et kontraktligt eller juridisk grundlag for fortsat at bevare dine data. På baggrund af denne gennemgang og eventuelle meddelelser fra registrerede vil COMSOL opdatere sine systemer. For yderligere oplysninger om formålet med, hvilke oplysninger, der indsamles, se Brug af data.

Cookies, web beacons, local storage, og conversion tracking

Webstedet gemmer cookies og web beacons på din webbrowser, og gør brug af weblagring og conversion tracking funktionalitet.

Cookies er simple tekstfiler, der indeholder en tekst, der fungerer som en identifikation af lagrede data på COMSOLs servere, der bruges til at hente, anvende og præsentere det på webstedet. COMSOL bruger egne cookies til at forbedre funktionaliteten af webstedet såvel som din brugeroplevelse. Dette kan omfatte at du automatisk logges ind for at få adgang til visse funktioner, automatisk udfyldning af formularer, automatisk præsentation af relevant og skræddersyet indhold til dine behov og automatisk huske din e-mail- og andre web-baserede præferencer. Opbevaring og brug af cookies tillader også COMSOL at filtrere spam, bots og andre ondsindede brugere og anvendelser af webstedet. Disse cookies kan være sessions cookies, som er cookies der slettes når du lukker din browser, eller cookies der har en tilbageholdelsesperiode på op til fem (5) år. Alle COMSOL cookie informationer kontrolleres af COMSOL og tilgås kun af COMSOL.

COMSOL bruger også tredjeparts cookies på sit websted til funktionalitet, forbedring af brugeroplevelse og markedsføring. Oplysningerne om tredjeparts cookies kontrolleres af og er tilgængelige for disse tredjeparter. Tredjeparts cookies kan være session eller permanente cookies. For yderligere oplysninger om tredjeparts cookies, herunder hvordan du deaktiverer disse ikke-væsentlige cookies og disse tredjeparters privatlivspolitikker, kan du se i Tredjepartsværktøjer nedenfor.

Ligesom cookies bruges weblagring til at gemme browser-relevante data i en lokal database i din browser. Det bruges til at huske den tilstand, din browserhistorik var i sidste gang, du var på webstedet. Dette omfatter at huske visningsindstillinger som din sidste sortering af lister, så dine videoer kan afspille fra hvor du forlod dem sidst, og gendanne dine igangværende kommentarer eller indlæg på webstedets fora.

COMSOL kan også bruge web beacons på webstedet eller i e-mails sendt til dig. Disse er HTML-elementer, for eksempel billeder, indlæst fra en webserver hvor der medsendes en identifikation af anmodningen. Web beacons bruges til at overvåge din navigation, når du besøger webstedet eller når du åbner bestemte e-mails.

Disse værktøjer gør det muligt for os at forbedre effektiviteten af vores meddelelser og give dig mere skræddersyede oplysninger på hjemmesiden og i e-mail-kommunikation. Du kan konfigurere din browser til at nægte opbevaring og/eller og brug af cookies, web beacons, local storage, og conversion tracking. Nogle websider og funktioner på webstedet kan ikke stilles til rådighed eller vil ikke kunne fungere, hvis opbevaring og/eller brug af disse data nægtes. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan tredjepart gemmer og bruger data, der er adgang til via cookies, web-beacons, local storage, og conversion tracking, kan du se afsnittet om tredjepartsværktøjer, websteder og tjenester.

Tredjepartsværktøjer, websteder og tjenester

COMSOL bruger tredjepartsværktøjer, herunder, men ikke begrænset til, Google Analytics Demographics and Interest Reports, Wistia, HotJar, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Yandex, VKontakte og Baidu til indsamling, analyse og/ ller brug af data forbundet med browsingaktivitet og typen og oprindelsen af software og hardware, der bruges til at indgå i den pågældende aktivitet. Disse data gemmes på COMSOLs eller tredjepartsværktøjets webservere.

Hvis du har valgt at lade Google associere din browserhistorik og andre data med din Google-konto, samler Google Google-godkendte identifikatorer, der er knyttet til din Google-konto, og vil midlertidigt forbinde disse identifikatorer med dine Google Analytics-data for at forbedre effektiviteten af COMSOLs meddelelser og give dig mere skræddersyede oplysninger på webstedet og i e-mail-kommunikation. COMSOL kan også dele dine analysedata med tredjepartsleverandører, der hjælper med at analysere dataene og forbedre webstedet. For yderligere oplysninger om brugen af cookies fra Google, se venligst: https://www.google.com/policies/technologies/types.

Du kan forhindre, at disse værktøjer gemmer og analyserer din browsinghistorik ved at deaktivere cookies og andre måder at lagre data på via din browser; ved at bruge Google Analytics 'Opt-out Browser Add-on til rådighed på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout; eller ved at bruge deaktiveringsfunktioner understøttet af andre tredjepartsværktøjer.

COMSOL annoncerer og markedsfører sig selv, sine produkter og tjenester på forskellige websteder på tværs af internettet ved at bruge cookies og browserhistorik, der er samlet og anvendt af tredjepartsværktøjer, der inkluderer, men ikke er begrænset til, Google Adwords. De fleste af disse tredjepartsværktøjer giver dig mulighed for at fravælge remarketing og skræddersyet onlineannoncering ved at bruge funktionen Do not Track i din webbrowser eller via andre metoder, der er angivet af din browser og/eller det pågældende tredjepartsværktøj. Du kan især fravælge Googles skræddersyede annoncevisning ved at besøge Googles annonceindstillinger på: http://www.google.com/settings/ads. For flere oplysninger om Googles privatlivspolitik, Google AdWords og Google+, se venligst: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Webstedet indeholder også "Like"-knapper, der er forbundet med sociale medier, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Twitter, Google+ og LinkedIn, der, hvis du er logget ind på en af disse websteder, overfører linket (URL), som du "Liked" til din konto eller side på det pågældende sociale mediewebsted.

Data indsamlet og lagret af disse tredjepartsværktøjer bruges ikke af COMSOL til at identificere dig eller forbinde personligt identificerbare data til dig. Endvidere er udbyderne af disse tredjepartsværktøjer begrænset i brugen og muligheden for at dele den information, de indsamler i henhold til deres respektive vilkår og privatlivspolitikker. Bortset fra ovenstående links kan værktøjerne nævnt i denne politik ses på:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy;
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy; http://wistia.com/privacy;
https://www.hotjar.com/privacy; https://yandex.com/legal/privacy;
https://vk.com/privacy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
http://www.baidu.com/duty/yinsiquan.html;
https://www.facebook.com/about/privacy; e https://twitter.com/en/privacy.

COMSOL bruger også VisitorTrack til at identificere virksomheder og institutioner, der tilgår COMSOLs websted og give kontaktoplysninger til enkeltpersoner hos disse virksomheder og institutioner. Udbyderen af VisitorTrack, Netfactor, indsamler disse oplysninger i henhold til deres privatlivspolitik, som er tilgængelig på: http://netfactor.com/privacy-policy/.

Derudover indeholder webstedet billeder fra Google Maps for at vise placeringen af nogle af vores arrangementer. Din brug af Google Maps er underlagt de gældende Google Maps / Google Earth-yderligere servicevilkår på https://maps.google.com/help/terms_maps.html og Googles privatlivspolitik på https://www.google.com/policies/privacy/.

For mere information om dataoverførsler, se afsnittet Overførsel af data.

Dine rettigheder til dine personlige data

Du har ret til at blive informeret om indsamling og brug af dine personlige data. Du har ret til at få adgang til dine personlige data og få dem rettet, hvis de er forkerte eller ufuldstændige. Du har ret til at begrænse behandlingen af dine data, hvor nøjagtigheden af dine personlige data er anfægtet, hvor behandlingen er ulovlig, og hvor vi ikke længere har brug for personoplysninger til de formål, som vi har behandlet det for. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data og også begrænse dets behandling i de tilfælde, hvor vi har fortaget behandlingen af dem i udførelse af en opgave af almen interesse eller, hvor det er nødvendigt, for vores berettigede interesse, hvor der ikke er nogen tvingende grund til en fortsat behandling. Du har til enhver tid ret til at inddrage samtykke, som du har givet til indsamling og behandling af dine personlige oplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke til indsamling og behandling af dine personlige data, skal denne tilbagetrækning ikke påvirke lovligheden af enhver behandling af os, der er baseret på det samtykke, du har givet, før du tilbagetrækker det. Du har også ret til at få slettet dine data, når det ikke længere er relevant for de formål, som det blev indsamlet eller behandlet på, når du har tilbagekaldt samtykke, og der ikke er grundlag for at fortsætte behandlingen, når du har gjort indsigelse mod videre behandling og der ikke er nogen overbevisende interesse for fortsat behandling, og hvis data bliver behandlet ulovligt.

Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som medfører juridiske konsekvenser for dig eller tilsvarende påvirker dig, medmindre der er lovligt grundlag for fortsat behandling. Du har ret til at modtage personoplysninger i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form med det formål at overføre data i de tilfælde, hvor vi automatisk behandler personlige data, du har indgivet.

Disse rettigheder kan udøves ved at bruge de værktøjer, vi tilbyder på webstedet eller ved at kontakte COMSOL AB med din specifikke anmodning ved hjælp af nedenstående metoder. COMSOL vil rette op på sådanne anmodninger rettidigt. I visse tilfælde kan COMSOL bede dig om at bekræfte din identitet, før der handles på din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med COMSOLs svar, kan du klage til den relevante tilsynsmyndighed i din jurisdiktion.

Vilkår for brug

COMSOLs software og applikationer samt visse begivenheder og tjenester samt webstedet er underlagt yderligere betingelser, herunder, men ikke begrænset til, COMSOL Software License Agreement og COMSOL Application License, se https://www.comsol.com/sla.

Kontakt

COMSOL AB og dets datterselskab, COMSOL, Inc., er de fælles ansvarlige dataansvarlige for personoplysninger indsamlet som beskrevet i denne privatlivspolitik. COMSOL ABs øvrige datterselskaber, tilknyttede virksomheder og autoriserede forhandlere er behandlere af data i henhold til denne privatlivspolitik. For at finde COMSOL datterselskab, tilknyttede virksomhed eller autoriseret forhandler i dit land, se: https://www.comsol.com/contact.

Adressen for COMSOL AB:

COMSOL AB
Attn: Data Protection
Tegnergatan 23
SE-111 40 Stockholm
SWEDEN
privacy@comsol.com
+46 8 412 9500

Adressen for COMSOL, Inc.:

COMSOL, Inc.
Attn: Data Protection
100 District Ave.
Burlington, MA 01803
USA
privacy@comsol.com
+1 781 273 3322

COMSOL ABs Privacy Manager er ansvarlig for overholdelsen af denne privatlivspolitik og gældende lovgivning for COMSOL AB, dets datterselskaber og dets tilknyttede selskaber. Hvis du i forhold til privatlivspolitikken har en bekymring, klage eller et spørgsmål til COMSOL, kontakt da venligst Privacy Manager på privacy@comsol.com. COMSOL og Privacy Manager vil forsøge at løse bekymringer, klager og spørgsmål vedrørende brug og videregivelse af personoplysninger i overensstemmelse med principperne i denne privatlivspolitik.

Sidste revideret 4/6-2019